top of page
logo witte achtergrond vierkant.jpg
Screenshot_20230823_133148_Samsung Notes_edited_edited.jpg
Dierenkliniek IJburglaan

IJburglaan 983
1087 EN Amsterdam
020-4161435
info@dierenkliniekijburglaan.nl

Openingstijden en spreekuur

Maandag tot en met woensdag

09.00 uur tot 18.00 uur

Donderdag en vrijdag

09.00 uur tot 20.00 uur

Wij werken uitsluitend op afspraak

Zaterdag:

10.00 uur tot 14.00 uur

De assistente is aanwezig voor telefonisch overleg en afhalen van voer en medicatie.

Voor spoedgevallen kan de dierenarts opgeroepen worden. De kosten voor het consult bedragen: €120,-

Spoed

24/7 geregeld

Contact

Dierenkliniek IJburglaan is goed bereikbaar, vanaf de ring A10, vanaf de A1 en Diemen

Ook met het openbaar vervoer kunt u ons makkelijk bereiken. Halte Diemerparklaan is voor de deur gelegen. Hier stopt tram 26 vanaf Centraal Station en bus 66. 

Stuur een bericht

Bedankt! Bericht verzonden.

Online inschrijven

Vul hier het online inschrijfformulier in om u als klant te registreren bij dierenkliniek IJburglaan

Tarieven
Consulten

Consult                                          

Consult volgend dier

Consult klein                          

Consult spoed

Kortwieken tijdens consult

Kortwieken bij de paraveterinair incl. wegen

Nagels knippen

Chippen inclusief registratie

Suprelorin implantaat 4,7 mg (exclusief klein consult)

Suprelorin implantaat 9,4 mg (exclusief klein consult)

Vaccinaties

 

Vaccinatie hond Puppy DP

Vaccinatie hond DHP-L4

Vaccinatie hond L4

Vaccinatie hond Kennelhoest (KC)

Vaccinatie hond Rabiës (3 jaar geldig)

Rapid Status titerbepaling (incl. bloedafname & tijdens consult / behandeling)

Vaccinatie kat RCP (katten- en niesziekte)

Vaccinatie kat RC (niesziekte)

Vaccinatie kat RCPCh (incl. Chlamydia)

Vaccinatie kat BB (Bordetella)

Vaccinatie kat Rabies (3 jaar geldig)​

Vaccinatie fret Puppy DP

Vaccinatie konijn Myxo-RHD1+2

Operaties en ingrepen

 

 

Castratie reu

Sterilisatie teef

Castratie kater

Sterilisatie poes

Castratie rammelaar

Sterilisatie voedster

Castratie beer

Gebitsreiniging kat inclusief 4 dentale röntgenfoto's

Gebitsreiniging hond 

Onderzoeken

Urine-onderzoek

Bloedafname

Bloedonderzoek screening zoogdier

Bloedonderzoek screening vogel

Digitale röntgenfoto 1e opname

Digitale röntgenfoto volgende opname

Digitale röntgenfoto controle opname

 

Laboratorium Tauros:

PBFD

Geslacht

Combinatietest PBFD + geslacht

 

Laboratorium MVOL:

PDD (KDS)

Polyoma

Chlamydia (Papegaaienziekte)

Combinatietest: PDD + polyoma+ chlamydia

 

Verzendkosten per monster per lab

 

 

Alle operaties vinden plaats onder algehele narcose. Voorafgaand wordt uw dier onderzocht en worden de narcosemiddelen afgestemd op uw dier en de ingreep. De prijzen van sterilisatie en castratie (hond, kat, konijn, cavia) zijn all inclusief. Bij de overige operaties en ingrepen komt er nog medicatie voor thuis bij, dit wordt afgestemd afhankelijk van de ingreep en het gewicht van uw dier.

Wanneer u voor vaccinatie van uw huisdier komt, zal er bij uw dier standaard een gezondheidsonderzoek plaatsvinden. Wij vinden het niet verantwoord om zieke dieren te vaccineren. Voor het gezondheidsonderzoek wordt een consult in rekening gebracht. De vaccinatieprijzen zijn exclusief consult.

Bloedonderzoek virusziekten vogel (exclusief consult, bloedafname en verzendkosten)

Een röntgenfoto wordt altijd in 2 richtingen gemaakt, waardoor er altijd een eerste en een vervolg-opname gerekend wordt.

€ 55,00

€ 45,00

€ 27,50

€ 120,00

€ 11,00

€ 22,50

vanaf € 11,00

€ 35,00

€ 114,05

€ 207,65

 

 

 

€ 29,00

€ 28,90

€ 21,80

€ 38,50

€ 21,95


€ 67,75

 


€ 27,20

€ 26,85

€ 26,95

€ 27,95

€ 21,95


€ 29,00

€ 37,45

 

Vanaf € 204,35,00 (afh. van gewicht)

Vanaf € 379,50 (afh. van gewicht)

 

€ 91,85

€ 181,50

 

€ 123,60

€ 206,25

€ 123,60

 

Vanaf € 251,50

Vanaf € 226,50

 

 

€ 34,75

€ 19,25

vanaf € 53,85

€ 55,70

€ 60,50

€ 38,50

€ 38,50

 

 

 

 

 

€ 37,50

€ 28,10

€ 55,90

 

 

€ 38,95

€ 38,95

€ 38,95

€ 87,65

 

€ 9,75

Tarieven
Privacy en cookies policy
Privacy & cookies policy

In deze Privacy Statement informeren wij u hoe dierenkliniek IJburglaan omgaat met uw persoonlijke gegevens.

 

Informatie van derden
Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover dierenkliniek IJburglaan geen controle heeft. Deze Privacy Statement heeft daarom geen betrekking op verwijzingen naar informatiebronnen van derden.

 

Actief verstrekte informatie

Op diverse plaatsen op deze website kan u gevraagd worden om voor een specifiek doel, zoals het online inschrijven, het aanvragen van informatie of het achterlaten van een bericht, persoonlijke gegevens op te geven, zoals naam en adres. Daarbij wordt telkens vermeld voor welk doel deze gegevens gebruikt zullen worden. Hierbij geldt dat uw gegevens niet aan derden zullen worden verstrekt zonder uw toestemming.

 

Passief verstrekte informatie

Wanneer u over het internet surft stelt u, wellicht zonder dat u zich daarvan bewust bent, beheerders van internetpagina’s in staat bepaalde gegevens over u  te verzamelen. Voorbeelden hiervan zijn het ‘IP-nummer’ van uw computer en het besturingssysteem en de internetbrowser die u gebruikt. Voor zover dierenkliniek IJburglaan dergelijke gegevens gebruikt, worden deze anoniem en geaggregeerd verwerkt.

 

Waarom hebben we uw gegevens nodig?

Kort gezegd voor de identificatie van u en uw huisdieren, documentatie van ons handelen, registratie van uitgegeven medicijnen en communicatie met u.

Om een klantenkaart aan te maken hebben we een aantal gegevens van u nodig. Met de klantenkaart kunnen we bijhouden welke diensten we aan u  verleend hebben en welke producten u bij ons heeft afgenomen. Met deze gegevens kunnen we met u communiceren via post, telefoon of e-mail.

 

Aan deze klantenkaart voegen we de patiëntenkaart van uw huisdieren toe. Op deze kaart houden we de medische gegevens van uw huisdier bij en houden we bij welke medicatie of product er is voorgeschreven.

Ook moeten we uw financiële historie bijhouden. Dit laatste ook omdat wet- en regelgeving ons verplicht deze gegevens te bewaren.

 

Welke gegevens vragen we van u?

Voor het aanmaken van een klantenkaart vragen we: Naam, adres, postcode en woonplaats, telefoonnummer(s) waarop we u kunnen bereiken en uw  E-mailadres. Indien u, in overleg, niet direct afrekent dan kunt u een factuur van ons krijgen, wij zullen dan om uw geboortedatum vragen. Het bedrijf IM Nederland verwerkt de niet direct betaalde facturen namens ons. UW gegevens zullen aan IM Nederland worden verstrekt, zodat IM Nederland haar werkzaamheden kan uitvoeren.

 

Van uw huisdier vragen we:

Naam, diersoort, ras, geslacht, geboortedatum, chipnummer (indien aanwezig), lichaamsgewicht, kleur, vachttype en of er een huisdierverzekering  (polisnummer) is afgesloten.

 

Moet u deze gegevens afgeven?

Daar is geen verplichting toe, maar dan kunnen we u niet helpen. Dit komt bijvoorbeeld doordat wij vanuit andere wet- en regelgeving (apotheekbeheer,  opiatenregistratie enz.) gehouden zijn te administreren aan wie wij wat verschrijven.

Met het afgeven van de bovenstaande gegevens geeft u uitdrukkelijk toestemming aan dierenkliniek IJburglaan om deze gegevens te verwerken en te bewaren.

 

Wat doen we met uw gegevens?

Deze worden opgeslagen in onze praktijkmanagement software Idexx-Animana. Ze worden uitsluitend gebruikt voor het doel waar u ze voor heeft afgegeven. Klantgegevens worden niet verwijderd wanneer er facturen zijn aangemaakt op uw klantenkaart. Het is wel mogelijk om uw gegevens op uw verzoek te anonimiseren. Wanneer er nog geen factuur is aangemaakt op uw klantenkaart, dan kunnen uw gegevens verwijderd worden indien u langer dan 7 jaar inactief bent.

 

Delen we uw gegevens met andere partijen?

 Ja, wij werken samen met een aantal partijen:

Onze praktijksoftware waarin wij patiënt- en cliënt gegevens administreren is een cloud-based programma van de firma Idexx-Animana. In onze opdracht verwerken en bewaren zij uw gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor ze aan hen zijn toevertrouwd. Zij gebruiken de aangeboden data wel in geanonimiseerde vorm voor analyse en statistiek doeleinden.

Uw NAW en diergegevens worden gebruikt door verwerkingspartners zoals externe laboratoria, humane apotheek en farmaceuten, als we speciaal voor uw  dier medicijnen moeten aanvragen. Dit in overleg en met toestemming van u.

Indien wij uw huisdier doorverwijzen naar een veterinair specialist kunnen we uw klantgegevens en patiëntgegevens naar hen doorsturen. Dit ook uitsluitend op uw uitdrukkelijk verzoek.

Ook de zorgverzekeraar (indien u uw huisdier heeft verzekerd) van uw huisdier heeft het recht op inzage in de gegevens van uw huisdier in het kader van fraudepreventie.

Wanneer u een Huisdierenzorgplan afsluit delen wij uw gegevens met Premier Vet Alliance, zij verwerken uw gegevens om de kosten voor het Huisdierenzorgplan maandelijks bij u te kunnen declareren.

Bij het op uw verzoek plaatsen van een ID-chip bij uw huisdier registreren wij de chip bij de databank Backhomeclub. U ontvangt daarna een e-mail waarin u zelf deze registratie moet bevestigen, zo bepaalt u welke gegevens zichtbaar zijn.

Met alle betrokken partijen hebben we, indien van toepassing, een verwerkingsovereenkomst gesloten. Wat inhoudt dat ook zij verklaren volgens de nieuwe  AVG-richtlijnen te werken.

 

Zijn uw gegevens veilig?

Wij zorgen voor beveiliging van uw gegevens op verschillende manieren: Communicatie met de server waar onze software op draait via een beveiligde verbinding, IP gecontroleerd en uitsluitend toegankelijk met wachtwoorden.

 

Het blijven uw gegevens! U heeft ten alle tijden het recht op inzage in uw gegevens en de mogelijkheid om uw gegevens te laten verwijderen of door te  sturen naar een andere partij (data probabiliteit). Na identiteitscontrole wordt er met u bepaald om welke gegevens het gaat en wat er mee moet en kan  gebeuren.

Algemene Voorwaarden

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing:

Algemene Voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde


Artikel 1: Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
- Algemene Voorwaarden: alle bepalingen uit de hieronder omschreven Algemene Voorwaarden;
- KNMvD: de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, statutair gevestigd te Utrecht;
- Dierenarts: degene die krachtens de Wet op het wetenschappelijk onderwijs (Stb 1985, 562), de hoedanigheid van Dierenarts heeft verkregen, of op grond van de Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990 tot de uitoefening van de diergeneeskunde is toegelaten, die lid van de
Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde is en die in opdracht van de Cliënt diergeneeskundige behandelingen verricht en/of, in het kader daarvan medicamenten levert en/of verkoopt en/of toedient en/of overige diergeneeskundige adviezen geeft en -diensten verricht;
- Dierenartsenpraktijk: De Dierenarts(en) als hierboven gedefinieerd alsmede de praktijk die de Dierenarts(en) met gebruikmaking van alle (hulp) personen, waaronder begrepen maar niet uitsluitend dierenartsen, assistentes laboranten e.d., al dan niet op basis van een arbeidsovereenkomst, voer(t)(en) , in welke juridische rechtsvorm en/of samenwerking dan ook;
- Cliënt: de eigenaar van de te behandelen Patiënt en/of de aanbieder van de Patiënt in wiens opdracht de Dierenartsenpraktijk de diergeneeskundige behandelingen verricht en/of, in het kader daarvan medicamenten levert en/of verkoopt en/of toedient en/of overige diergeneeskundige adviezen geeft en diergeneeskundige diensten verricht;
- Patiënt(en): het door de Cliënt ter behandeling aangeboden dier, dieren of groepen van dieren en/of het dier, de dieren of groepen van dieren waarover en/of ten behoeve waarvan medicamenten wordt geleverd en/of toegediend en/of overige diergeneeskundige adviezen worden gegeven en diergeneeskundige diensten worden verricht;
- (Behandelings)overeenkomst: de overeenkomst (van opdracht) tussen de Dierenartsenpraktijk en de Cliënt tot het verrichten van diergeneeskundige behandelingen, het leveren en/of toedienen van medicamenten en/of het geven van adviezen en/of het verrichten van (diergeneeskundige) keuringen;
- Debiteur: degene op wiens naam de factuur van de Dierenartsenpraktijk is gesteld.
- Spreekuur: het Spreekuur van de Dierenartsenpraktijk waarbij de Cliënt, al dan niet op afspraak, binnen vastgestelde tijden in de Dierenartsenpraktijk kan inlopen voor daartoe door de Dierenartsenpraktijk vastgestelde diergeneeskundige verrichtingen en/of onderzoek;

 

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (Behandelings)overeenkomsten tussen de Dierenartsenpraktijk en de Cliënt.
2.2 Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van de Cliënt binden de Dierenartsenpraktijk niet. Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden gelden alleen tussen partijen indien de Dierenartsenpraktijk schriftelijk met deze aanvullende en/of afwijkende voorwaarden heeft ingestemd.

 

Artikel 3: Totstandkoming (Behandelings)overeenkomst
3.1 Alle aanbiedingen tot het sluiten van een (Behandelings)overeenkomst zijn vrijblijvend, tenzij tussen partijen anders is overeengekomen.
3.2 De tussen de Dierenartsenpraktijk en de Cliënt te sluiten (Behandelings)overeenkomst is eerst rechtsgeldig vanaf het moment dat de overeenkomst door de Dierenartsenpraktijk schriftelijk is bevestigd, dan wel wanneer de Dierenartsenpraktijk met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen en/of de te leveren medicamenten heeft geleverd en/of heeft toegediend.
3.3 De Dierenartsenpraktijk heeft te allen tijde het recht om indien een aanbod tot het sluiten van een (Behandelings)overeenkomst uiteindelijk niet tot een definitieve overeenkomst leidt, alle kosten die de Dierenartsenpraktijk heeft moeten maken om de aanbieding aan de Cliënt te verstrekken, in rekening te brengen.
3.4 De Dierenartsenpraktijk heeft het recht om het sluiten van een Behandelingsovereenkomst, ten aanzien van een aan hem ter behandeling aangeboden Patiënt, te weigeren en/of om slechts onder bepaalde voorwaarden aan te nemen, indien de Dierenartsenpraktijk van mening is dat behandeling van Patiënt geen althans volstrekt onvoldoende kans op succes heeft tenzij de Dierenartsenpraktijk op grond van wettelijke en/of gedrags-/tuchtrechtelijke regelgeving verplicht is de aangeboden Patiënt wel te behandelen.

 

Artikel 4: Inhoud (Behandelings)overeenkomst
4.1 De tussen de Dierenartsenpraktijk en de Cliënt gesloten (Behandelings)overeenkomst leidt tot een inspanningsverbintenis van de Dierenartsenpraktijk tot het leveren van een diergeneeskundige behandeling en/of advies en/of in het kader daarvan te leveren en/of toe te dienen medicamenten. De Dierenartsenpraktijk voert deze werkzaamheden uit naar beste kunnen en met de zorgvuldigheid die van hem/haar mag worden verwacht. De Dierenartsenpraktijk heeft het recht bij het uitvoeren van de (Behandelings)overeenkomst gebruik te maken van derden.
4.2 De behandelingsovereenkomst kan ook bestaan uit het verkopen, leveren en/of het toedienen van diergeneesmiddelen door Cliënt en/of in opdracht van derden, waaronder toediening in opdracht van overheidsinstanties (zie tevens artikel 8.4).
4.3 Het enkele feit dat de dierenarts betrokken is bij de verkoop, levering en/of toediening van diergeneesmiddelen en/of daarbij bijstand verleent, ontslaat de Cliënt en/of derden niet van de op Cliënt en/of de betreffende derde terzake de Patiënt uit hoofde van de Wet op de Diergeneesmiddelen rustende administratieve verplichtingen.

 

Artikel 5: Tussentijdse beëindiging (Behandelings)overeenkomst
5.1 De tussen de Dierenartsenpraktijk en Cliënt gesloten (Behandelings)overeenkomst wordt tussentijds beëindigd door:
 het uitdrukkelijk verzoek van de Cliënt, waarbij de Cliënt door de Dierenartsenpraktijk zo nodig zal worden gewezen op de mogelijke gevolgen van deze voortijdige beëindiging voor de Patiënt en, indien beëindiging geschiedt tegen het advies van de Dierenarts en/of de Dierenartsenpraktijk in, erop zal worden gewezen dat dit zal geschieden op risico van de Cliënt en zonodig de Cliënt hierover een schriftelijke verklaring laten afleggen;
 het overlijden van de te behandelen Patiënt;
 een eenzijdige beslissing van de Dierenartsenpraktijk, indien de Dierenartsenpraktijk van mening is dat van hem/haar redelijkerwijs niet kan worden gevergd dat de diergeneeskundige behandeling zal worden voortgezet omdat er geen redelijke kans (meer) is op een beoogd en/of gewenst resultaat;
 een eenzijdige beslissing van de Dierenartsenpraktijk indien het vertrouwen tussen de Dierenartsenpraktijk en de Cliënt op ernstige wijze is verstoord.
5.2 Indien de (Behandelings)overeenkomst op eenzijdig verzoek van de Dierenartsenpraktijk tussentijds wordt beëindigd dan zal de Dierenartsenpraktijk, alvorens hiertoe over te gaan, de Cliënt hierover informeren en zijn motivatie aan de Cliënt uiteenzetten tenzij dit niet of niet tijdig mogelijk is.
5.3 Indien de (Behandelings)overeenkomst voortijdig zal worden beëindigd dan zal de overeengekomen vergoeding naar rato van de wel reeds uitgevoerde werkzaamheden bij de Cliënt in rekening worden gebracht, tenzij er sprake is van ondeelbare werkzaamheden. Dit naar beoordeling van de Dierenartsenpraktijk.

 

Artikel 6: Tarieven, honoraria en betaling
6.1 De Dierenartsenpraktijk stelt de in rekening te brengen tarieven en honoraria vast volgens zijn eigen tarieven naar gelang tijd en omstandigheden. Op de nota wordt de berekende BTW vermeld.
6.2 Betaling van de nota van de Dierenartsenpraktijk kan contant geschieden, direct na de verrichting tenzij anders overeengekomen. Voor niet contante betalingen geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum in welk geval administratiekosten in rekening gebracht kunnen worden.
6.3 Indien meer nota's openstaan worden niet-integrale betalingen daarvan geacht te strekken tot voldoening van de eerstvervallene.
6.4 Bij niet tijdige betaling zal de debiteur direct in verzuim zijn en is de debiteur de wettelijke rente verschuldigd over de hoofdsom of restant der vordering.
6.5 De Debiteur is niet gerechtigd verrekening, uit welke hoofde dan ook, toe te passen ten aanzien van bedragen, die door de Dierenartsenpraktijk in rekening worden gebracht voor de door de Dierenartsenpraktijk verrichte werkzaamheden.
6.6 Indien de Debiteur in verzuim is en tot incasso wordt overgegaan, is de Debiteur, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot het een volledige vergoeding van zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke incassokosten. Voor consumenten wordt de maximale buitengerechtelijke incassokosten, exclusief BTW, gesteld op:
- 15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste € 2500,- van de vordering
- 10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 2500,- van de vordering
- 5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 5000,- van de vordering
- 1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over het resterende deel van de vordering.
De hierboven bedoelde buitengerechtelijke incassokosten bedraagt minimaal € 40,- (veertig euro). 6.7 De Dierenartsenpraktijk heeft het recht om in voorkomende gevallen voorafgaand aan de uitvoering van zijn werkzaamheden van de Cliënt een aanbetaling te verlangen en niet eerder met zijn werkzaamheden aan te vangen dan nadat het bedrag door de Dierenartsenpraktijk is ontvangen, tenzij de Dierenartsenpraktijk op grond van wettelijke en/of gedrags-/tuchtrechtelijke regelgeving verplicht is de aangeboden Patiënt direct te behandelen.
6.8 De Dierenartsenpraktijk heeft het recht om, indien de Cliënt de Patiënt na voltooiing van de diergeneeskundige behandeling niet of niet tijdig bij de Dierenartsenpraktijk ophaalt, alle daarmee gepaard gaande extra kosten bij de Cliënt in rekening te brengen, waarbij betalingen allereerst zullen strekken tot voldoening van de verschuldigde kosten, vervolgens tot voldoening van de verschenen rente en pas daarna tot voldoening van de oudste openstaande factuur.

6.9 De Dierenartsenpraktijk hanteert een no-show policy: indien de Cliënt niet conform afspraak aanwezig is op het tijdstip van de afspraak, dan wordt er per dier een bedrag ter waarde van het consulttarief in rekening gebracht. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan het niet ontvangen van herinneringsmails, dit is een service vanuit Dierenkliniek IJburglaan. De aan de balie, telefoon of online gemaakte afspraak is bindend, hoe lang geleden deze ook is gemaakt. De cliënt dient er voor te zorgen dat de afspraak goed genoteerd wordt in de eigen agenda.
Afspraken (met uitzondering van operaties en ingrepen onder narcose) kunnen tot 6 uur van te voren kosteloos worden afgezegd of verplaatst, telefonisch of per mail. Indien de afspraak korter dan 6 uur van te voren wordt afgezegd of verplaatst worden er kosten in rekening gebracht, een bedrag minimaal ter waarde van het consulttarief.
Operaties en ingrepen onder narcose dienen minimaal 24 uur voorafgaand telefonisch te worden afgezegd of verplaatst. Bij annulering of verplaatsing van een operatie of ingreep onder narcose korter dan 24 uur van te voren, zullen kosten in rekening worden gebracht. Dierenkliniek IJburglaan behoud zich het recht om de hoogte van de kosten te bepalen, met een maximum van de kosten die de klant kwijt zou zijn geweest aan de operatie of ingreep.

 

Artikel 7: Klachten
7.1 De Cliënt is verplicht om de door de Dierenartsenpraktijk te verrichten prestatie en/of te leveren medicamenten onverwijld te keuren op direct constateerbare gebreken en/of onvolkomenheden. De Cliënt dient klachten over de verrichte diensten binnen 30 dagen nadat de werkzaamheden zijn beëindigd of nadat de gebreken en/of onvolkomenheid aan de Cliënt kenbaar is geworden, aan de Dierenartsenpraktijk (bij voorkeur schriftelijk) te berichten, bij overschrijding van welke termijn elke aanspraak jegens de Dierenartsenpraktijk terzake enige gebrek en/of onvolkomenheid vervalt.
7.2 Indien de Dierenartsenpraktijk de klacht over de verrichte prestatie gegrond bevindt, heeft de Dierenartsenpraktijk te allen tijde het recht om:
a. indien dat nog mogelijk is, deze prestatie alsnog binnen een redelijke termijn op de juiste wijze te verrichten of; b. het door de Cliënt verschuldigde bedrag te crediteren;
zulks ter keuze van de Dierenartsenpraktijk.

Artikel 8: Aansprakelijkheid
Algemene bepaling:
8.1 Indien de Dierenartsenpraktijk op enigerlei wijze aansprakelijk zal zijn dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van de Dierenartsenpraktijk in een voorkomend geval aanspraak op uitkering geeft. De polisvoorwaarden en polisbladen van deze verzekering liggen bij de Dierenartsenpraktijk ter inzage, waarvan een afschrift op eerste verzoek van de Cliënt kosteloos zal worden verstrekt. Vergoeding van indirecte schade is te allen tijde uitgesloten, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door (bedrijfs)stagnatie en dergelijke.
Bijzondere bepalingen:
8.2 Indien er sprake is van een diergeneeskundige keuring, dan gelden in afwijking van het voorgaande lid van dit artikel de volgende (tevens op het onderzoeksrapport afgedrukte) bepalingen 8.2.1. De keurende Dierenarts en/of de Dierenartsenpraktijk is niet aansprakelijk voor enige schade – vermogens- en gevolgschade daaronder uitdrukkelijk begrepen – veroorzaakt door het uitvoeren van de keuring dan wel door onjuistheden en onvolledigheden in het opstellen van het onderzoeksrapport tenzij vaststaat dat deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de keurende Dierenarts.
8.2.2. Terzake de onder 8.2.1 genoemde aansprakelijkheid komt slechts de opdrachtgever een vorderingsrecht toe jegens de keurende Dierenarts en/of de Dierenartsenpraktijk; anderen dan opdrachtgever kunnen aan het onderzoeksrapport geen enkel recht op schadevergoeding ontlenen.
8.2.3. De aansprakelijkheid zal te allen tijde beperkt zijn tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op uitkering geeft. De polisbescheiden van deze verzekering liggen ter inzage bij de Dierenartsenpraktijk en op eerste verzoek wordt daarvan kosteloos een afschrift verstrekt.
8.2.4. De artikelen 8.2.1 t/m 8.2.7 zijn ook van toepassing indien de opdrachtgever het onderzoeksrapport niet ondertekent en niettemin het onderzoeksrapport in ontvangst neemt.
8.2.5. Indien opdrachtgever niet de eigenaar van het dier is, staat deze ervoor in dat de eigenaar toestemming heeft verleend voor het uitvoeren van de diergeneeskundige keuring en de artikelen 8.2.1 t/m 8.2.7 ook jegens de eigenaar kunnen worden ingeroepen.
8.2.6. Indien opdrachtgever en/of derden menen dat de gezondheidstoestand van het paard ten tijde van de onderhavige keuring niet overeenkomt met hetgeen in het onderzoeksrapport is vermeld, dienen zij zulks op straffe van verval van ieder vorderingsrecht jegens de Dierenarts en/of de Dierenartsenpraktijk binnen bekwame tijd schriftelijk te melden aan hun wederpartij (bij bijvoorbeeld de koopovereenkomst) en deze tot vergoeding van schade aan te spreken, onder gelijktijdige verstrekking van een afschrift van deze melding aan de keuringsdierenarts en de Dierenartsenpraktijk.
8.2.7 Op geschillen over het uitvoeren van de keuring en/of het invulling van dit onderzoeksrapport is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd kennis daarvan te nemen.
8.3 De Dierenartsenpraktijk die informatie verstrekt over de invoer van dieren in Nederland en/of uitvoer van dieren naar landen buiten Nederland en daarbij geldende in- en/of exportvoorschriften verleent slechts onverschuldigde bijstand, waarbij een succesvolle invoer of uitvoer op geen enkele wijze wordt gegarandeerd en waarbij de dierenarts en/of de Dierenartsenpraktijk, tenzij sprake is van opzet en/of grove schuld van de dierenarts en/of de Dierenartsenpraktijk, niet aansprakelijk is voor enige schade en/of kosten van welke aard dan ook verband houdend met de betreffende (pogingen tot) invoer of uitvoer van dieren.
8.4 De Dierenartsenpraktijk sluit, tenzij sprake is van opzet en/of grove schuld van de dierenarts en/of de Dierenartsenpraktijk, iedere aansprakelijkheid uit voor schade tengevolge van toediening van diergeneesmiddelen door Cliënt zelf en terzake toediening van diergeneesmiddelen in opdracht van derden, waaronder begrepen toediening in opdracht van overheidsinstanties alsmede letsel en/of schade door de toediening van deze middelen, de eventuele bijwerkingen daarvan en onzorgvuldigheden bij de vervulling van de daarvoor geldende administratieve verplichtingen en daarmee samenhangende bewijsproblemen.
8.5 Het sluiten van een (Behandelings)overeenkomst en/of het verrichten van diergeneeskundige behandelingen en/of het in het kader daarvan leveren en/of toedienen van medicamenten en/of het geven diergeneeskundige adviezen en diensten, laat geheel onverlet de risico-aansprakelijkheid van Cliënt en/of derden voor door het dier aangerichte schade in de zin van art. 6:179 BW .

 

Artikel 9: Eigendom
9.1 De Dierenartsenpraktijk behoudt te allen tijde de eigendom van afschriften, bescheiden en andere informatiedragers zoals bijvoorbeeld röntgenfoto's die betrekking hebben op de behandelde Patiënt. De Dierenartsenpraktijk zal deze bescheiden gedurende 5 jaren bewaren. De Cliënt kan op verzoek tegen een vergoeding van de kostprijs afschriften krijgen van deze informatie(dragers) en/of andere bescheiden.

 

Artikel 10: Bijzondere bepalingen
10.1 Betreding stallen/Locatie werkzaamheden Indien de behandeling van de Patiënt daartoe aanleiding geeft heeft de Dierenartsenpraktijk het recht om aan een ieder, zonodig ook aan de Cliënt, de toegang tot de stallen of een andere locatie, waar de behandeling plaatsvindt, te ontzeggen en/of andere voorwaarden te geven die hij noodzakelijk acht voor de behandeling. De Cliënt is gehouden hieraan gehoor te geven.
10.2 Wetenschappelijk onderzoek De Dierenartsenpraktijk heeft het recht om (onderdelen van ) de Patiënt of van de Patiënt afkomstige stoffen te gebruiken voor statistisch en/of wetenschappelijk onderzoek, ofwel in een publicatie te verwerken, tenzij de Cliënt hiertegen uitdrukkelijke en onoverkomelijke bezwaren kenbaar heeft gemaakt. De Dierenartsenpraktijk zal zonodig het voornemen om genoemde gegevens te gebruiken voor onderzoek voorafgaand melden aan de Cliënt.

 

Artikel 11: Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
11.1 Op alle (Behandelings)overeenkomsten tussen de Dierenartsenpraktijk en de Cliënt is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 In geval een geschil behoort tot de wettelijke competentie van de Arrondissementsrechtbank, is de rechtbank van de plaats van vestiging van de Dierenartsenpraktijk bevoegd van het geschil kennis te nemen, onverminderd de bevoegdheid van de Dierenartsenpraktijk een geschil aan de volgens de wet bevoegde rechter voor te leggen.

Algemene Voorwaarden
bottom of page