top of page
background1.png

Privacy & Cookies

In deze Privacy Statement informeren wij u hoe dierenkliniek IJburglaan omgaat met uw persoonlijke gegevens.

 

Informatie van derden
Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover dierenkliniek IJburglaan geen controle heeft. Deze Privacy Statement heeft daarom geen betrekking op verwijzingen naar informatiebronnen van derden.

 

Actief verstrekte informatie

Op diverse plaatsen op deze website kan u gevraagd worden om voor een specifiek doel, zoals het online inschrijven, het aanvragen van informatie of het achterlaten van een bericht, persoonlijke gegevens op te geven, zoals naam en adres. Daarbij wordt telkens vermeld voor welk doel deze gegevens gebruikt zullen worden. Hierbij geldt dat uw gegevens niet aan derden zullen worden verstrekt zonder uw toestemming.

 

Passief verstrekte informatie

Wanneer u over het internet surft stelt u, wellicht zonder dat u zich daarvan bewust bent, beheerders van internetpagina’s in staat bepaalde gegevens over u  te verzamelen. Voorbeelden hiervan zijn het ‘IP-nummer’ van uw computer en het besturingssysteem en de internetbrowser die u gebruikt. Voor zover dierenkliniek IJburglaan dergelijke gegevens gebruikt, worden deze anoniem en geaggregeerd verwerkt.

 

Waarom hebben we uw gegevens nodig?

Kort gezegd voor de identificatie van u en uw huisdieren, documentatie van ons handelen, registratie van uitgegeven medicijnen en communicatie met u.

Om een klantenkaart aan te maken hebben we een aantal gegevens van u nodig. Met de klantenkaart kunnen we bijhouden welke diensten we aan u  verleend hebben en welke producten u bij ons heeft afgenomen. Met deze gegevens kunnen we met u communiceren via post, telefoon of e-mail.

 

Aan deze klantenkaart voegen we de patiëntenkaart van uw huisdieren toe. Op deze kaart houden we de medische gegevens van uw huisdier bij en houden we bij welke medicatie of product er is voorgeschreven.

Ook moeten we uw financiële historie bijhouden. Dit laatste ook omdat wet- en regelgeving ons verplicht deze gegevens te bewaren.

 

Welke gegevens vragen we van u?

Voor het aanmaken van een klantenkaart vragen we: Naam, adres, postcode en woonplaats, telefoonnummer(s) waarop we u kunnen bereiken en uw  E-mailadres. Indien u, in overleg, niet direct afrekent dan kunt u een factuur van ons krijgen, wij zullen dan om uw geboortedatum vragen. Het bedrijf IM Nederland verwerkt de niet direct betaalde facturen namens ons. UW gegevens zullen aan IM Nederland worden verstrekt, zodat IM Nederland haar werkzaamheden kan uitvoeren.

 

Van uw huisdier vragen we:

Naam, diersoort, ras, geslacht, geboortedatum, chipnummer (indien aanwezig), lichaamsgewicht, kleur, vachttype en of er een huisdierverzekering  (polisnummer) is afgesloten.

 

Moet u deze gegevens afgeven?

Daar is geen verplichting toe, maar dan kunnen we u niet helpen. Dit komt bijvoorbeeld doordat wij vanuit andere wet- en regelgeving (apotheekbeheer,  opiatenregistratie enz.) gehouden zijn te administreren aan wie wij wat verschrijven.

Met het afgeven van de bovenstaande gegevens geeft u uitdrukkelijk toestemming aan dierenkliniek IJburglaan om deze gegevens te verwerken en te bewaren.

 

Wat doen we met uw gegevens?

Deze worden opgeslagen in onze praktijkmanagement software Idexx-Animana. Ze worden uitsluitend gebruikt voor het doel waar u ze voor heeft afgegeven. Klantgegevens worden niet verwijderd wanneer er facturen zijn aangemaakt op uw klantenkaart. Het is wel mogelijk om uw gegevens op uw verzoek te anonimiseren. Wanneer er nog geen factuur is aangemaakt op uw klantenkaart, dan kunnen uw gegevens verwijderd worden indien u langer dan 7 jaar inactief bent.

 

Delen we uw gegevens met andere partijen?

 Ja, wij werken samen met een aantal partijen:

Onze praktijksoftware waarin wij patiënt- en cliënt gegevens administreren is een cloud-based programma van de firma Idexx-Animana. In onze opdracht verwerken en bewaren zij uw gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor ze aan hen zijn toevertrouwd. Zij gebruiken de aangeboden data wel in geanonimiseerde vorm voor analyse en statistiek doeleinden.

Uw NAW en diergegevens worden gebruikt door verwerkingspartners zoals externe laboratoria, humane apotheek en farmaceuten, als we speciaal voor uw  dier medicijnen moeten aanvragen. Dit in overleg en met toestemming van u.

Indien wij uw huisdier doorverwijzen naar een veterinair specialist kunnen we uw klantgegevens en patiëntgegevens naar hen doorsturen. Dit ook uitsluitend op uw uitdrukkelijk verzoek.

Ook de zorgverzekeraar (indien u uw huisdier heeft verzekerd) van uw huisdier heeft het recht op inzage in de gegevens van uw huisdier in het kader van fraudepreventie.

Wanneer u een Huisdierenzorgplan afsluit delen wij uw gegevens met Premier Vet Alliance, zij verwerken uw gegevens om de kosten voor het Huisdierenzorgplan maandelijks bij u te kunnen declareren.

Bij het op uw verzoek plaatsen van een ID-chip bij uw huisdier registreren wij de chip bij de databank Backhomeclub. U ontvangt daarna een e-mail waarin u zelf deze registratie moet bevestigen, zo bepaalt u welke gegevens zichtbaar zijn.

Met alle betrokken partijen hebben we, indien van toepassing, een verwerkingsovereenkomst gesloten. Wat inhoudt dat ook zij verklaren volgens de nieuwe  AVG-richtlijnen te werken.

 

Zijn uw gegevens veilig?

Wij zorgen voor beveiliging van uw gegevens op verschillende manieren: Communicatie met de server waar onze software op draait via een beveiligde verbinding, IP gecontroleerd en uitsluitend toegankelijk met wachtwoorden.

 

Het blijven uw gegevens! U heeft ten alle tijden het recht op inzage in uw gegevens en de mogelijkheid om uw gegevens te laten verwijderen of door te  sturen naar een andere partij (data probabiliteit). Na identiteitscontrole wordt er met u bepaald om welke gegevens het gaat en wat er mee moet en kan  gebeuren.

bottom of page